Sett forfedrene dine i sammenheng

Sett forfedrene dine i sammenheng

Denne bloggposten er skrevet av George G. Morgan, som er president for selskapet Aha! Seminars, Inc. og en svært respektert forfatter og  foredragsholder om slektshistorie og genealogi. Han har skrevet hundrevis av artikler om slektgransking og slektshistorie for magasiner, journaler, nyhetsbrev, slektsforskningstidsskrifter og nettsider over hele verden, og han har vunnet en rekke utmerkelser for sitt arbeid. Hans tolvte bok, den fjerde utgaven av  «How to Do Everything: Genealogy,» kom ut i 2015.  Han er også en av programlederne i podcasten «The Genealogy Guys» som har tusenvis av lyttere verden over.


Å sette forfedrene dine in i geografisk, historisk og sosial kontekst er en av de viktigsted måtene du kan forstå dem bedre. Du lever ikke i et vakuum. Det gjorde ikke forfedrene dine heller. De levde i en tid der de ble påvirket av nyheter og hendelser i sin tid. Og informasjonen som de mottok formet meningene og holdningene deres – og hjelp dem med å ta viktige avgjørelser.

Nyheten om en ny skattelov ville sannsynligvis få dem til å bekymre seg om hvordan de skulle få endene til å møtes.  Nyheter om politiske eller religiøse omveltninger eller om en fremmed hær som nærmet seg, ville gi grobunn for frykt. Økonomiske nedgangstider, tørke, sult og sykdommer betydde mulig katastrofe. Og slike nyheter kunne få forfedrene dine til å ta store beslutninger som kunne få store konsekvenser. Kanskje de flyttet, eller kanskje også emigrerte?

Slektsforskning er langt, langt mer enn å bare samle sammen navn og datoer. Det er en aktiv studie av historie og geografi, samt en rekke andre temaer.  Som slektsforskere bør vi være proaktive i vår søken etter nedskrevne historier og få oversikt over historiske perioder der våre forfedre stammer fra.  Hvor bodde forfedrene dine på et gitt årstall? Har du sett på historiske kart fra den tiden? Hva var det som skjedde på den tiden? Kun en kombinasjon av tematisk research kan gi svar. Derfor er det viktig å bruke mange alternative ressurser og å analysere dem i tandem for å få det bredeste perspektivet som mulig.

Vi er heldige fordi så mange ressurser er tilgjengelig på nett i disse dager. Men det betyr ikke at å besøke biblioteker, arkiver, kommunekontorer og andre institusjoner ikke er nødvendig. Det er fremdeles mange historiske kilder som ikke er tilgjengelig på nettet. Men å søke på nett er en god start som kan lede oss videre. MyHeritage gir oss en rekke datasamlinger som kan hjelpe i forskningen vår. La oss se på noen av disse og hvordan de kan brukes i tandem for å sette våre amerikanske forfedre i sammenheng:

• Folketellinger er hovedkilden for å plassere amerikanske borgere i et bestemt geografisk område og i en bestemt tid. Endringer i bosted fra én folketelling til en annen kan indikere at de migrerte eller at det var en endring i geo-politiske grenser og/eller styresmakter.
• Historiske kart kan gi deg det visuelt perspektiv over områdene der forfedrene dine bodde.
• Bydgebøker og familiehistoriebøker kan gi deg informasjon om grupper eller samfunn, og kanskje også om din egen familie. Det stadig voksende antallet digitaliserte bøker, som den nye samlingen over publiserte kilder på MyHeritage, kan åpne dører og gi nye ledetråder.
• Fødsels,- giftemåls- og dødsregistre kan brukes til å fastsette levetiden og viktige hendelser i en persons liv. Andre kilder, som for eksempel Billion Graves, kan identifisere gravsteder eller minnesteder for dine slektninger .
• Aviser gir fortellinger om et samfunn, med nyhetssaker, fødsels-, døds- og bryllups-annonseringer, nekrologer og så mye, mye mer.  NewspaperARCHIVE.com, som er tilgjengelig gjennom MyHeritage, og andre aviser gir oss et mangefasettert bilde og et unikt innblikk i våre forfedres liv.
• Militære registre som innrullerings-dokumenter, tjenesteregistre og pensjons-dokumenter åpner dører til spennende, traumatiske og til tider tragiske perioder av våre forfedres liv.
• Stemmeretts-registre og nedtegnelser fra kirker og andre religiøse institusjoner gir oss informasjon om hvor forfedrene våre oppholdt seg i de ti årene som gikk mellom hver folketelling.
• Familietrær so er publisert på nettet kan hjelpe deg med å finne og komme i kontakt med andre slektsforskere som arbeider me samme linjer som du gjør. Familietrær kan også gi deg ledetråder og viktig informasjon som kan lede deg til kilder eller digitaliserte bilder av originalmaterialet.

Dette er Green Berry Holder. Bildet ble tatt av Georgia State Legislature da han representerte staten i 1905-1906.

Jeg brukte mange av disse ressursene i min arbeid med å sette livet til min oldefar, Green Berry Holder (1843-1914), inn i historisk sammenheng. Jeg begynte med å lete etter ham i den amerikanske folketellingen fra 1910. Det ledet meg til hvor og hvordan han bodde, samt navnene på hans kone og barn. Jeg studerte de historiske kartene for å få et visuelt perspektiv over hvert av stedene han var registrert som boende. Ved å finne ham i ulike folketellinger, så jeg  hvordan han skiftet  yrke over tid: fra bonde til grossist til politiker, og jeg fant ut at han også var postmester en stund.  Jeg lærte om hvordan ha tjenestegjorde for the Confederate Army, og jeg fant his vitnesbyrd som del av brorens militære pensjonshøring.

Jeg fant ham også i listen over stemmeberettigede, og jeg fant omtale om ham i lokale fortellinger, der han ble nevn som en prominent samfunnsborger, samt som stifteren av gjødselselskapet North Georgia Fertilizer Company. I de digitaliserte avisene fant jeg også en rekke avisutklipp om ham, en rekke reklamer for grønnsaksbedriften hans,informasjon om hans politiske karrière, samt nekrologene for hans kone og ham selv i  1914.

Dette er en nekrolog om Green Berry Holders kone fra 15. januar 1914.

Jeg fant til og med nedtegnelser om en minnekonsert som hedret ham og hans deltakelse i en sang-gruppe. Jeg søkte etter ham i boksamlingen Compilation of Published Sources, og jeg fant en bygdebok som inkluderte ham en rekke steder. Det følgende bildet er fra MyHeritages samlinger av digitaliserte bøker, og er fra en bok som heter  «History of Rome and Floyd County, GA., Vol. 1,», skrevet av George Magrudedr Battey, og publisert i Atlanta i Georgia, in 1922. Her står det at  G. B. Holder har blitt valgt inn i deltsatsforsamlingen i Georiga den 4. juni 1908.

En side fra boken «History of Rome and Floyd County, GA., Vol. 1», (Bilde: MyHeritage SuperSearch)

Alle disse dataene, når vi legger dem sammen og analyserer dem, kan gi spennende innsikt inn i livene til forfedrene våre og hvordan de levde. Ved å sette forfedrene dine inn en historisk kontekst, kan du også oppdage nye spor som kan lede til flere oppdagelser og store sprang innen forskningen din. Disse sporene kan også ofte bidra til at man får knyttet fast løse tråder eller bryter ned hindringer man kanskje hadde problemer med å bryte gjennom. Og enda bedre, du blir kjent med dine egne forfedre på en helt annen måte enn før. Du lærer å kjenne dem og vekker dem til live.